Cần Thơ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các cơ sở Nuôi thủy sản chủ lực

        Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và triển khai Kế hoạch số 1453/KH-SNN&PTNT của Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2022-2030.

Ảnh: Hướng dẫn các hộ nuôi tham gia thực hiện Đề án

        Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Ngành Thủy sản, đồng thời thực hiện tốt Luật thủy sản thì công tác “Đăng ký đối tượng nuôi chủ lực” còn gọi là “Đăng ký mã số cơ sở nuôi” là một nhiệm vụ vô cùng cấp thiết đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản nói riêng và đối với công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nói chung. Việc thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần làm tăng hiệu quả tiêu thụ nuôi thủy sản trong thời gian tới vì các thị trường nhập khẩu của Việt Nam đang kiểm soát rất chặt việc truy xuất nguồn gốc nuôi.

        Là đơn vị tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp mã số cơ sở nuôi trong thành phố.

        Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch đồng thời hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp chủ lực áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, từ đó nâng cao vị thế, giá trị sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh đối tượng chủ lực tham gia áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc vào sản phẩm nuôi của mình.

       Bước đầu Chi cục Thủy sản đã chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi đạt chứng nhận An toàn thực phẩm hoặc đã áp dụng và đạt chứng nhận VietGAP tham gia Đề án. 

       Dự kiến năm 2022 Cần Thơ sẽ có trên 20 hộ nuôi đối tượng thủy sản chủ lực (bao gồm: cá tra, lươn, ếch, cá thát lát…..) áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc.

       Trong thời gian tới, để đẩy nhanh hơn nữa công tác cấp mã số cơ sở nuôi, Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản các quy định trong đăng ký đối tượng nuôi chủ lực.

       Bên cạnh đó sẽ tổ chức các đoàn thanh kiểm tra trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để vừa có hoạt động tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện các nội dung theo đúng Luật Thủy sản, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời, những trường hợp không chấp hành đúng các quy định được nêu trong Luật cụ thể là trong đăng ký mã số cơ sở nuôi,mặt khác hướng dẫn và phổ biến lợi ích mà Đề án mang lại, nhìn chung các cơ sở nuôi đối tượng chủ lực đều rất nhiệt tình ủng hộ và mong muốn tham gia vì mục tiêu chung và vì lợi ích sức khỏe cộng đồng../.

                                                        Lê Thành Dũ- Bộ phận NTTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *