PHÒNG THÍ NGHIỆM – CHI CỤC THỦY SẢN TP. CẦN THƠ ĐẠT CHUẨN ISO/IEC 17025:2017

       Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” được tổ chức Quốc tế ISO/IEC ban hành thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Đây là phiên bản mới nhất được công bố năm 2017 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001. Tầm ảnh hưởng của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 rất lớn, nhiều quốc gia coi việc áp dụng tiêu chuẩn này là một yêu cầu về mặt pháp lý.

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017

          Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Tp. Cần Thơ về việc qui định chức năng nhiệm vụ của Chi cục thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTTN Tp. Cần Thơ.Trong đó, qui định Phòng Thí nghiệm thuộc Chi cục Thủy sản có chức năng thực hiện công tác phân tích, kiểm định chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: Thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học, vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản, thủy sản thương phẩm, mẫu nước nuôi trồng thủy sản, lập kháng sinh đồ, hướng dẫn điều trị bệnh thủy sản nhằm phục vụ tốt cho nuôi trồng thủy sản.

          Để đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác kiểm tra bệnh trên thủy sản, Phòng Thí nghiệm – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ đã triển khai đăng ký Tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017. Phòng thí nghiệm đã xây dựng hồ sơ đánh giá thử nghiệm theo ISO/IEC17025:2017 đối với lĩnh vực sinh học phân tử (Realtime PCR) gồm 4 chỉ tiêu phân tích bệnh trên tôm gồm bệnh đốm trắng (WSSV), virus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND); vi bào tử trùng(EHP); tác nhân gây hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (IHHNV) và 01 chỉ tiêu bệnh gan thận mủ trên cá tra (Edwardsiella ictaluri).

          Tập thể nhân sự Phòng Thí nghiệm – Chi cục thủy sản Tp. Cần Thơ đã được đào tạo nhận thức về ISO/IEC 17025:2017; chuẩn bị cơ sở vật chất, hiệu chuẩn các trang thiết bị; xây dựng hồ sơ thử nghệm, xây dựng sổ tay quy trình; xây dựng quy trình thao tác chuẩn cũng như rèn luyện kỹ năng phân tích thành thạo để chuẩn bị cho công tác đánh giá.

          Quá trình đánh giá được thực hiện bởi Viện công nhận chất lượng Việt Nam (VACI). Sau khi đánh giá về cơ sở vật chất, hồ sơ quản lý chất lượng, nhân sự và mức độ thành thạo phép thử nghiệm. Vừa qua, ngày 25/8/2023 Viện công nhận chất lượng Việt Nam (VACI) đã công nhận Phòng thí nghiệm – Chi cục thủy sản Tp. Cần Thơ đáp ứng các yêu cầu tuân thủ theo ISO/IEC17025:2017.

      Kết quả đánh giá hoạt động phù hợp theo ISO/IEC17025:2017 của Phòng thí nghiệm một lần nữa khẳng định sự quan tâm và định hướng đúng đắn của lãnh đạo Chi cục Thủy sản. Kết quả này sẽ góp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, cùng với phương pháp phân tích hiện đại, tính chính xác cao làm tăng sự tín nhiệm của Chi cục thủy sản Tp. Cần Thơ trong công tác kiểm tra bệnh thủy sản.

          Việc xây dựng Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC17025: 2017 đã khẳng định được sự trưởng thành về quy mô, chất lượng, năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng con giống thủy sản trên địa bàn nói riêng và ĐBSCL nói chung. Sự phát triển của Phòng Thí nghiệm sẽ khẳng định được uy tín trong hệ thống kiểm nghiệm bệnh thủy sản, đồng thời đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Tp. Cần Thơ.

Đoàn Anh Thư – phòng Thí Nghiệm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *