HỘI NGHỊ TẬP HUẤN “TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN”

        Để triển khai quy định của Luật thủy sản năm 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý giống Thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Vào ngày 5/7/2019 Tổng cục Thủy sản tổ chức Hội nghị, tập huấn triển khai quy định về quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại Học viện Hành chính quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh.

          Đến Hội nghị có sự tham dự các đơn vị liên quan  của Tổng cục thủy sản; Sở Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy sản, Cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh); các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, các cơ sở nuôi trồng thủy sản các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long.

         Nội dung buổi hội thảo, tập huấn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nắm rõ chi tiết các quy định khi yêu cầu thực hiện cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì thẩm quyền thực hiện là Tổng cục Thủy sản) theo nghị định số 26/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

        Qua buổi tập huấn,Tổng cục Thủy sản đã góp phần hướng dẫn các cơ sở thực hiện sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định của pháp luật và giải đáp trực tiếp và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp. Hướng đến việc sản xuất và sử dụng sản phẩm chất lượng góp phần phát triển ngành thủy sản bền vững./

PHÒNG KHAI THÁC VÀ PTNL THỦY SẢN

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *