Hội thảo giữa giai đoạn 2021 -2025 công tác Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản TPCT

        Trong những năm qua, công tác quan trắc môi trường nuôi thủy sản là một trong những nhiệm vụ của Chi cục Thủy sản Cần Thơ, quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản góp phần cung cấp thông tin kịp thời, dự báo diễn biến môi trường vùng nuôi, mùa vụ nuôi. Lập kế hoạch phòng tránh dịch bệnh, làm cơ sở giúp cho cơ quan quản lý quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại địa phương và định hướng phát triển thủy sản thời gian. Ngoài ra, quan trắc môi trường giúp người nuôi kiểm soát chất lượng nước, chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản. Các biện pháp xử lý môi trường phù hợp giúp tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, phát triển thủy sản bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Ảnh: Hội thảo quan trắc

      Căn cứ kế hoạch số 640/KH-CCTS ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về việc “Hội thảo Tổng kết công tác Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản Thành phố Cần Thơ giữa giai đoạn 2021 -2025”.

          Ngày 07/9/2023, Chi cục Thủy sản đã tổ chức Hội thảo giữa giai đoạn 2021 -2025 công tác “Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản TP. Cần Thơ”  tại khách sạn Tây Nam Cần Thơ, đến hội thảo có sự tham dự  của ông Phạm Trường Yên Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và PTNT thành phố Cần Thơ, cùng đại diện của các Trung tâm và các Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi,Thú Y và Thủy sản các tỉnh ĐBSCL và thành phố Hồ Chí Minh, cùng toàn thể cán bộ Chi cục Thủy sản Cần Thơ.

        Chủ trì hội thảo là ông Trần Thanh Hải, Chi cục trưởng Thủy sản Cần Thơ phát biểu khai mạc buổi hội thảo. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: báo cáo quan trắc cảnh báo giám sát môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản giữa giai đoạn 2021-2025, báo cáo đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt phục vụ nuôi trồng thủy sản Tp. Cần Thơ, báo cáo tham luận những chia sẻ kinh nghiệm khi đầu tư và vận hành quan trắc tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản.  

          Trong quá trình hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã thảo luận, đóng góp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất các giải pháp, chính sách cụ thể liên quan đến quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Nhằm chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu từ các tỉnh và cơ quan quản lý đã sử dụng thiết bị quan trắc tự động.

           Kết thúc hội thảo, ông Phạm Trường Yên – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển thành phố Cần Thơ chỉ đạo trong thời gian tới, đơn vị rà soát, xây dựng, hoàn thiện các chương trình liên quan đến quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản đảm bảo tính toàn diện, nhanh chóng. Chủ động trong phòng ngừa, kiểm soát nguồn ô nhiễm từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản; Tăng cường quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản; ứng dụng công nghệ 4.0 trong quan trắc môi trường; thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong sản xuất nuôi trồng thủy sản; nâng cao năng lực, tuyên truyền nhận thức bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản./.

Nguyễn Huỳnh Nhật Quang – PTN. CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *