Kết quả Quan trắc môi trường nước nuôi thủy sản lần 3 tháng 1 năm 2022

       I. NHẬN XÉT KẾT QUẢ

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

       – Các chỉ tiêu thông thường:

       Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 47 – 55 mg/l)theokhuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

       Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt;ở xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ đều có các chỉ tiêu S2-, COD, TSStrên sông chưa phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số ở các điểm quan trắc đều nằm giới hạn khuyến cáo (nhỏ hơn 103CFU/ml). Kết quả vi khuẩn coliform ở các điểm quan trắc đều thuộc Cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

       Tuy nhiên, ở tất cả các điểm quan trắc đều có chỉ tiêuNO2(0,069 – 0,137 mg/l) đều vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Chỉ tiêu NH4+ (0,3 – 0,39 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT ở xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh, các điểmở phường Thới Long thuộc quận Ô Môn.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

       Các chỉ tiêu độ kiềm phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

       – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

      Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998; Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml). Kết quả vi khuẩn coliform ở các điểm quan trắc đều thuộc Cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

      Các chỉ tiêu NH4+ (1,25 – 2,64 mg/l); NO2(0,057 – 0,312 mg/l), PO43-(0,05 – 1,71 mg/l), trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáoQCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ.

       KHUYẾN CÁO

      – Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều. Đến ngày23/01mựcnước cao nhất ngày ở mức 1,45 m.

       – Chất lượng nước ao ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh tương đối tốt.  Qua kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước sông đang giảm tại hầu hết các điểm quan trắc, vì vậy:

      + Cần xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi.

      + Nuôi cá với mật độ phù hợp nhằm giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

      + Tích cực thay nước mới vào những thời điểm đỉnh triều.

        + Cho ăn thức ăn hợp lý, tránh dư thừa thức ăn.

       + Giữ nước trong ao ở mức cao nhằm giảm sự biến động các yếu tố môi trường ao nuôi do thời tiết.

         –  Khi có dấu hiệu bất thường về môi trường nước trên sông và dấu hiệu bệnh trên động vật thủy sản thì thông báo cho các cơ quan quản lý thủy sản địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

         Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc môi trường lần 3tháng 1 năm 2022 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2022./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *