Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 3 năm 2018

– Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong Thành phố Cần Thơ chủ yếu chịu ảnh hưởng và biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất xuất hiện vào những ngày gần cuối tuần. Mực nước cao xuất hiện vào ngày 19/3 là 1,20 m, mực nước thấp nhất vào ngày 16/3 là (-0,85 m).

– Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 5/3/2018 trên sông có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số an toàn cho nuôi thủy sản tại 3 thủy vực Bến Đò Số 1 – Vĩnh Thạnh, Trạm giao thông đường thủy – Ô Môn, Bến Phà Trà Uối – Thốt Nốt. Tuy nhiên, tại Bến Đò Thuận Hưng – Thốt Nốt có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số là 1.220 CFU/ml.

– Chất lượng nước sông tương đối tốt. Tuy nhiên, các hộ nuôi vẫn cần phải xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi.

(Chi tiết đính kèm)

Trên đây là thông báo của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 01 tháng 3 năm 2018 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2018./.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đã kí

Trần Thanh Hải

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 3 năm 2018, Nguồn: Phòng Thí nghiệm, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *