Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 03 năm 2017 (lần 02)

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản lần 02 tháng 3 như sau (Đính kèm Thông báo):

I. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN

– Các chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra.

– Kết quả quan trắc môi trường các chỉ tiêu COD, PO43-, NO2-, S2-, TSS, OSS trên sông nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN và Boyd 1998; Chất lượng nước ngoài sông tương đối tốt, độ kiềm hàm lượng trung bình 66,8 mg/L
– Hàm lượng các chỉ tiêu NO2-, S2-, TSS, OSS, kiềm trong ao đạt QCVN 02-20:2014/BNNPTNT và Boyd 1998. Đối với ao ở Quận Ô Môn và huyện Vĩnh Thạnh, kết quả phân tích một số chỉ tiêu thủy hóa trong nước có hàm lượng NH4+(1,66-2,34 mg/L), PO43-(1,32-1,77 mg/L) cao hơn khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTNT và Boyd 1998. Đối với chỉ tiêu COD, hầu hết các ao đều ở mức cao (23,07-32,13 mg/L).

– Hàm lượng oxy đo được ở các ao Quận Ô Môn vào buổi sáng chưa cải thiện và ở mức thấp hơn 2 mg/L và có cải thiện hơn vào buổi chiều.

II. KHUYẾN CÁO

– Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn trung ương, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều và đạt mức cao nhất tuần vào ngày 01/04, mực nước trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 1,55m, đều cao hơn TBNN cùng kỳ khoảng 0,45-0,60m.

– Hàm lượng COD, NH4+, PO43- trong các ao nuôi tại các Quận Ô Môn, huyện Vĩnh Thạnh đang có xu hướng tăng nhẹ hơn đầu tháng 03/2017. Ngoài ra, hàm lượng oxy trong nước ở các ao Quận Ô Môn vào buổi sáng luôn ở mức thấp, cần cải thiện. Vì vậy, các hộ nuôi cần thực hiện biện pháp sau:

+ Tăng cường thay nước vào các thời điểm đỉnh triều, xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi và thường xuyên kiểm tra chất lượng nước cấp để có thể xử lý kịp thời.

+ Tăng cường bón vôi nhằm nâng cao chất lượng nước trong ao, giảm chất gây ô nhiễm.

Trên đây là Thông báo của Chi cục Thủy sản về kết quả quan trắc môi trường lần 02 tháng 3 năm 2017 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2017./.

Chi cục Trưởng

đã kí

Trần Thanh Hải

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản, Nguồn: Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *