Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp trong công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản

        Ngày 10/6/2022, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản và lên kế hoạch tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2022.

        Lễ ký kết diễn ra hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp có sự đại diện của các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản, Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp cùng với sự chủ trì của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân cùng Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh nói trên.

        Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị đã sớm hoàn chỉnh, tổ chức ký kết và triển khai thực hiện Quy chế. Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa các đơn vị là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chặt chẽ trong công tác phối hợp nhằm tăng cường quản lý, thúc đẩy sự liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản.

         Quy chế phối hợp gồm 3 Chương và 12 Điều góp phần tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động phối hợp với nhau trong công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản. Trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng tâm: tổ chức chung lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; tổ chức quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực thả; tập huấn, tuyên truyền hội thảo; tổ chức đánh giá hiệu quả công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản.

       Kết thúc buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thủy sản và  Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp cam kết thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong thời gian tới.

Trần Quang Trí – Chi cục Thủy sản TP.Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *