QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỐNG THỦY SẢN

        Ngày 01/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản, có hiệu lực từ ngày 01/6/2022, bao gồm 06 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, cụ thể như sau:

     – Giống cá nước ngọt. Phần 2: cá tra, ký hiệu QCVN 02 – 33 – 2: 2021/BNNPTNT;

        – Giống cá nước ngọt. Phần 3: cá bống tượng, cá he vàng, cá lóc, cá lóc bông, cá mè hoa, cá mè trắng Hoa Nam, cá mè vinh, cá mrigal, cá hô hu, cá rô đồng, cá sặc rằn, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá trôi Việt, cá trê phi, cá trê vàng, cá trê lai F1, cá lăng chấm, cá nheo Mỹ, lươn, cá bỗng, cá chim trắng, ký hiệu QCVN 02 – 33 – 3: 2021/BNNPTNT;

        – Giống tôm nước lợ, tôm biển. Phần 1: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, ký hiệu QCVN 02 – 34 – 1: 2021/BNNPTNT;

        – Giống tôm nước lợ, tôm biển. Phần 2: tôm hùm, ký hiệu QCVN 02 – 34 – 2: 2021/BNNPTNT;

         Giống cá mặn, lợ: cá song chấm nâu hoặc cá mú đen chấm nâu, cá giò hoặc cá bóp biển, cá chim vây vàng (vây dài), cá chim vây vàng (vây ngắn), cá hồng mỹ, cá nhụ 4 râu, cá sủ đất, cá đối mục, ký hiệu QCVN 02 – 36: 2021/BNNPTNT;

        – Giống động vật thân mềm: tu hài, nghêu/ngao, hàu, ốc hương, ngao dầu, ngao giá/ngao lụa, ký hiệu QCVN 02 – 37: 2021/BNNPTNT.

        Tổ chức, cá nhân sản xuất, ương dưỡng, khai thác từ tự nhiên và nhập khẩu giống thủy sản có tên tại 06 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trên phải thực hiện công bố hợp quy sau 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Lê Hồng Thắng – Bộ phận Thanh tra, pháp chế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *