TÌNH HÌNH GIÁ MỘT SỐ LOÀI CÁ GIỐNG THÁNG 5/2022

         Qua khảo sát các cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống, trên địa bàn Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ, giá một số loài cá giống trong tháng 5 năm 2022 như sau:

STT

TÊN CÁ GIỐNG

KÍCH CỠ

ĐƠN GIÁ

CÙNG KỲ NĂM 2021

01

Cá trê vàng lai

120 con/kg

60.000 đ/kg

55.000 đ/kg

02

Trê vàng

100 con/kg

90.000 đ/kg

100.000 đ/kg

03

Tai tượng

Lồng 14

1.400đ/ con

1.500đ/con

04

Cá hường

150 con/kg

55.000 đ/kg

60.000 đ/kg

05

Cá điêu hồng

150 con/kg

45.000 đ/kg

50.000 đ/kg

06

Cá rô phi

150 con/kg

50.000 đ/kg

50.000 đ/kg

07

Cá rô

150 con/kg

85.000 đ/kg

70.000 đ/kg

08

Cá sặc rằn

150 con/kg

120.000 đ/kg

110.000 đ/kg

09

Cá lóc

Lồng 10

800đ/ con

750đ/ con

10

Cá trắm

80 con/kg

65.000 đ/kg

50.000 đ/kg

11

Cá chép

150 con/kg

60.000 đ/kg

65.000 đ/kg

12

Thát lát

Lồng 12

2.500đ/ con

2.500đ/ con

13

Cá chim

Lồng 12

220đ/ con

350đ/ con

14

Mè hoa

100 con/kg

50.000 đ/kg

60.000 đ/kg

15

Mè trắng

100 con/kg

50.000 đ/kg

55.000 đ/kg

16

Cá tra

30 con/kg

27.000 đ/kg

25.000 đ/kg

17

Lươn

1000 con/kg

2500đ/ con

2500đ/con

        Nhìn chung giá cá giống các loại ở một số cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống trên địa bàn Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ hiện tại đa số đều tăng 5.000 – 10.000 đ/kg so với cùng kỳ năm 2021

        Nguyên nhân: Khoảng 30% diện tích ao ương cá khác đổi sang ương cá tra giống, tỉ lệ hao hụt cao, chi phí sản xuất tăng.

        Mặc dù giá cá tăng, nhưng tình hình tiêu thụ ghi nhận tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống, trên địa bàn Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ khá trầm lắng. Do giá thức ăn cao, giá cá thương phẩm tăng không nhiều so với cùng kỳ, và các chi phí khác như thuốc, hoá chất, nhiên liệu, nhân công. Nên người nuôi còn phân vâng lo lắng chưa mạnh dạn đầu tư để sản xuất.

              NGUYỄN NGỌC GIÀU – LIÊN TRẠM Ô MÔN – THỚI LAI – CỜ ĐỎ                                  

              

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *