TÌNH HÌNH GIÁ MỘT SỐ LOÀI CÁ GIỐNG TRONG THÁNG 11/2022

       Qua khảo sát các cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống, trên địa bàn Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ, giá một số loài cá giống trong tháng 11 năm 2022 được ghi nhận qua bảng sau:

STT

TÊN CÁ GIỐNG

KÍCH CỠ

ĐƠN GIÁ

CÙNG KỲ NĂM 2021

01

Cá trê vàng lai

120 con/ kg

50.000 đ/kg

55.000 đ/kg

02

Trê vàng

100 con/ kg

90.000 đ/kg

100.000 đ/kg

03

Tai tượng

Lồng 14

1.200đ/ con

1.500đ/ con

04

Cá hường

150 con/ kg

55.000 đ/kg

60.000 đ/kg

05

Cá điêu hồng

150 con/ kg

60.000 đ/kg

50.000 đ/kg

06

Cá rô phi

150 con/ kg

55.000 đ/kg

50.000 đ/kg

07

Cá rô

150 con/ kg

50.000 đ/kg

50.000 đ/kg

08

Cá sặc rằn

120 con/ kg

80.000 đ/kg

80.000 đ/kg

09

Cá lóc

Lồng 12

800đ/ con

750đ/ con

10

Cá trắm

80 con/ kg

65.000 đ/kg

50.000 đ/kg

11

Cá chép

150 con/ kg

60.000 đ/kg

60.000 đ/kg

12

Thát lát

Lồng 12

2.200đ/ con

2.500đ/ con

13

Cá chim

Lồng 12

250đ/ con

300đ/ con

14

Mè hoa

100 con/ kg

60.000 đ/kg

60.000 đ/kg

15

Mè trắng

100 con/ kg

65.000 đ/kg

55.000 đ/kg

16

Cá tra

30 con/ kg

30.000 đ/kg

32.000 đ/kg

17

Lươn

300 con/ kg

3.000đ/ con

6.000đ/ con

       Nhìn chung giá cá giống các loại ở một số cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống trên địa bàn Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ hiện tại có tăng, giảm trung bình từ 5.000 – 10.000 đ/kg so với cùng kỳ năm 2021

       Tình hình tiêu thụ ghi nhận tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống, trên địa bàn Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ, rất ít khách đến mua. Do giá thức ăn, thuốc phòng trị bệnh, nhiên liệu, công lao động đều tăng khá cao, nhưng giá cá thương phẩm tăng không nhiều so với cùng kỳ.Nên người nuôi còn phân vâng lo lắng chưa dám đầu tư để nuôi.

.  Đồng thời tình hình thời tiết, môi trường năm nay không thuận lợi cho sản xuất- nuôi dưỡng, nên đa số cơ sở sản xuất, ương nuôi không có lãi, hay lỗ vốn.

               NGUYỄN NGỌC GIÀU – LTTS Ô Môn-Thới Lai-Cờ Đỏ                                                                       

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *