HỘI NGHỊ TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH VIETGAP NĂM 2022

       Nhằm đúc kết, đánh giá và rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo, ngày 13 tháng 12 năm 2022 tại Quận Thốt Nốt, Chi cục Thủy sản đã tổ chức buổi Tổng kết, đánh giá Kế hoạch VietGAP năm 2022.

       Đến dự có 29 đại biểu là các hộ nuôi có tham gia chương trình“Hỗ trợ áp dụng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022”.

       Tại Hội nghị các đại biểu đã chia sẽ rất nhiều kinh nghiệm liên quan đến các nội dung thực hiện VietGAP đồng thời đề xuất thêm các hạng mục cần được đề xuất hỗ trợ cho những năm tiếp theo: Biển báo, nội quy cơ sở…  

        Nhìn chung các hộ nuôi rất nhiệt tình thực hiện chương trình và hy vọng trong thời gian tới thị trường thu mua sẽ ổn định hơn để bà con yên tâm sản xuất.

Liên Trạm Thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *