Kết quả Quan trắc môi trường nước nuôi thủy sản lần 1 tháng 8 năm 2022

       I. NHẬN XÉT KẾT QUẢ

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

       – Các chỉ tiêu thông thường:

       Chỉ tiêu độ kiềm tại các điểm quan trắc (dao động từ 40– 58,5 mg/l)phù hợptheo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

       – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

       Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; ở xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; ở phườngThới An và phườngThớiLong thuộc quận Ô Môn; ở phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ đều có các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, NH4+trên sôngphù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonasspp tổng số ở các điểm quan trắc đều nằm giới hạn khuyến cáo (nhỏ hơn 103CFU/ml). Kết quả vi khuẩn Coliformvượt ngưỡng Cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT ở tất cả các điểm quan trắc.

      Tuy nhiên, ở tất cả các điểm quan trắc đều có chỉ tiêuNO2(0,065– 0,134 mg/l) đều vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Chỉ tiêu PO43-(0,103 – 0,285mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ở tất cả các điểmquan trắc ngoại trừ điểm quan trắc ở phường ThớiAn thuộc quận Ô Môn.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

       – Các chỉ tiêu thông thường:

      Các chỉ tiêu độ kiềm thấp so với sự phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT ngoại trừ điểm quan trắc ở xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Các chỉ tiêu COD, S2-, TSStrong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd (1998); Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonasspp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều vượt ngưỡnggiới hạn cho phép (lớn hơn 103 CFU/ml) ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Thới An thuộc quận Ô Môn.Kết quả vi khuẩn Coliform ở các điểm quan trắc đều vượt ngưỡngcho phép của Cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT ngoại trừ điểm quan trắc ởởphường Thới An thuộc quận Ô Môn.

      Các chỉ tiêuNO2(0,059 – 0,539 mg/l),PO43-(0,09 – 0,898 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc đềuvượt khuyến cáoQCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.Chỉ tiêu NH4+ (0,307 – 1,779 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Thới An và ThớiLong thuộc quận Ô Môn.

      II. KHUYẾN CÁO

      – Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều. Mực nước cao nhất ngày 8/8 là 1,72m.

      – Chất lượng nước sông hiện nay đang giảm. Các hộ nuôi cần có biện pháp theo dõi chất lượng nước cấp như:

    + Kiểm tra chất lượng nước trước khi cấp vào ao lắng.

    + Xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi.

    + Tăng cường bón vôi nhằm nâng độ kiềm, giữ pH ổn định.

      – Chất lượng nước ao ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnhở mức tương đối.

      Tuy nhiên, hiện nay đang mùa mưa, nước từ thượng nguồn đang đổ về chất ô nhiễm có nguy cơ làm giảm chất lượng nước. Vì vậy:

      + Tăng cường bón vôi quanh bờ ao và trong ao nhằm giảm biến động pH, ổn định chất lượng nước.

     + Tăng cường bổ sung Vitamin C và khoáng vi lượng.

      + Gia cố đê bao nhằm đảm bảo ao nuôi thủy sản.

      –  Khi có dấu hiệu bất thường về môi trường nước trên sông và dấu hiệu bệnh trên động vật thủy sản thì thông báo cho các cơ quan quản lý thủy sản địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

     Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc môi trường lần 1tháng8 năm 2022 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2022./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phòng Thí Nghiệm – CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *