Kết quả Quan trắc môi trường nước nuôi thủy sản lần 3 tháng 7 năm 2022

         I. NHẬN XÉT KẾT QUẢ

  1.  Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

       – Các chỉ tiêu thông thường:

       Chỉ tiêu độ kiềm tại các điểm quan trắc (dao động từ 47– 62 mg/l)phù hợp theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

      – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

       Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt;ở xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; ở phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; ở phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ đều có các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, NH4+trên sôngphù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số ở các điểm quan trắc đều nằm giới hạn khuyến cáo (nhỏ hơn 103CFU/ml). Kết quả vi khuẩn Coliformvượt ngưỡng Cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT ở tất cả các điểm quan trắc ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt.

       Tuy nhiên, ở tất cả các điểm quan trắc đều có chỉ tiêuNO2(0,05– 0,13 mg/l) đều vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt. Chỉ tiêu PO43-(0,146 – 0,366mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ở tất cả các điểm quan trắc.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

      – Các chỉ tiêu thông thường:

       Các chỉ tiêu độ kiềm phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

     –  Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

       Các chỉ tiêu COD, S2-, TSStrong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd (1998); Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều vượtgiới hạn cho phép (lớn hơn 103 CFU/ml).Kết quả vi khuẩn Coliform ở các điểm quan trắc đều vượt ngưỡngcho phép của Cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT ngoại trừ điểm quan trắc ởxã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh.

     Các chỉ tiêu NO2(0,061 – 0,149 mg/l)trong ao tại các điểm quan trắc đều vượt khuyến cáoQCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ.Chỉ tiêu PO43-(0,121 – 0,94mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo ở tất cả các điểm quan trắc.NH4+ (1,52 – 2,52 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ.

       II. KHUYẾN CÁO

      – Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều. Mực nước cao nhất ngày 25/7 là 1,73m.

     – Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ ngày 18/07/2022 trên sôngcó tổng vi khuẩn Aeromonas spp ở các điểm quan trắc đều lớn hơn 103 CFU/mlngoại trừ điểm quan trắc ở Trạm giao thông đường thủy, cồn Thới An và Coliform thấp tại tất cả các thủy vực quan trắc điểm Bến phà Trà Uối, Bến đò Thuận Hưng, Bến đò số 1, Trạm giao thông đường thủy, Cồn Thới An. Vi khuẩn Aeromonas hydrophila dương tính ở các điểm quan trắc ngoại trừ điểm quan trắc ởTrạm giao thông đường thủy.

       – Chất lượng nước sông hiện nay tương đối tốt. Các hộ nuôi cần có biện pháp theo dõi chất lượng nước cấp như:

    + Kiểm tra chất lượng nước trước khi cấp vào ao lắng.

    + Xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi.

      – Chất lượng nước ao ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnhở mức tương đối.

      Tuy nhiên, hiện nay đang bắt đầu mùa mưa, nước từ thượng nguồn đang đổ về chất ô nhiễm có nguy cơ làm giảm chất lượng nước. Vì vậy:

       + Tăng cường bón vôi quanh bờ ao và trong ao nhằm giảm biến động pH, ổn định chất lượng nước.

       + Tăng cường bổ sung Vitamin C và khoáng vi lượng.

      + Gia cố đê bao nhằm đảm bảo ao nuôi thủy sản.

      –  Khi có dấu hiệu bất thường về môi trường nước trên sông và dấu hiệu bệnh trên động vật thủy sản thì thông báo cho các cơ quan quản lý thủy sản địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

       Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc môi trường lần 3 tháng 7 năm 2022 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2022./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phòng Thí Nghiệm – CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *