Khảo sát chọn hộ tham gia áp dụng quy phạm thực hành nuôi thủy sản tốt (VietGAP) trên địa bàn huyện Phong Điền

        Ngày 15 tháng 08 năm 2023, Liên trạm phối hợp cùng bộ phận Nuôi – Chi cục thủy sản thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội nông dân xã Giai Xuân khảo sát các thành viên Chi Hội nghề nghiệp nuôi lươn không bùn ấp Thới Bình, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền đăng ký tham gia áp dụng quy phạm thực hành nuôi thủy sản tốt để tạo ra sản phẩm nuôi theo quy trình sạch, là điều kiện tiên quyết để sản phẩm có thể lưu thông trên thị trường.

Hộ ông Đặng Hồng Quan thuộc Chi hội nuôi lươn không bùn xã Giai Xuân

        Qua quá trình khảo sát thì phần lớn các thành viên Chi Hội điều có cơ sở hạ tầng phù hợp với các Tiêu chí của quy trình sản xuất VietGAP, cần được hỗ trợ thêm một số hồ sơ ghi chép liên quan để đảm bảo theo đúng với quy trình.

        Đa số các hộ đăng ký tham gia đều nhận thức được tầm quan trọng của việc sản xuất theo quy trình sạch đang là xu thế phát triển cũng như đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay, việc sản xuất theo quy trình tốt giúp cho người nuôi cung cấp đầy đủ thông tin về quy trình sản xuất, nguồn gốc sản phẩm khi lưu thông trên thị trường./.

Huỳnh Nguyễn Bình KhangLTTS Phong Điền-Cái Răng.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *