TẬP HUẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC SÁNG KIẾN

        Nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật về sáng kiến và đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo của địa phương, thúc đẩy việc phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn “Quản lý và khai thác sáng kiến” tại thành phố Cần Thơ vào ngày 31 tháng 8 năm 2023.

             Hình: Hội trường lớp tập huấn thành phố Cần Thơ

        Đến tham dự Tập huấn có ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ; ông Trần Giang Khuê – Trưởng Phòng, Văn phòng đại diện Miền nam Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí minh; đại diện các các cơ quan quản lý, doanhnghiệp, viện, trường, bệnh viện, hội, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân cóliên quan trên địa bàn thành phố với hơn 300 lượt người tham dự.

        Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe phổ biến các nội dung: Hướng dẫn điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến; quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến; thù lao cho tác giả sáng kiến và những người tham gia tổ chức áp dụng lần đầu sáng kiến; Hướng dẫn một số kỹ năng viết sáng kiến, các bước tiến hành và kết cấu của một sáng kiến, cách sử dụng và khai thác sáng kiến có hiệu quả; Hướng dẫn về trình tự, thủ tục cách thức tổ chức đánh giá sáng kiến tại cơ sở; Hướng dẫn đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; Chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước trong việc tạo ra, hoàn thiện và khai thác sáng kiến.

       Một số chính sách hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến của địa phương được triển khai như: Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020; Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022; Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021.

        Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được hiểu rõ hơn về cách viết sáng kiến,thủ tục công nhận sáng kiến, các chính sách hỗ trợ của địa phương về việc đăng ký và công nhận sáng kiến để dễ dàng khai thác các sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn./.

Nguyễn Thị Thúy An – BP Nuôi trồng thủy sản.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *