Thông báo về việc thực hiện các giải pháp ứng phó với ngập lụt, úng nội đồng do ảnh hưởng của lũ sông Cửu Long

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, lũ ở sông Cửu Long hiện đang lên nhanh, mực nước cao nhất ngày 31/7/2018 tại Tân Châu đạt 3,02 m, cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) 0,53 m; tại Châu Đốc đạt 2,48 m, cao hơn TBNN 0,41 m. Dự báo, mực nước sẽ tiếp tục tăng nhanh, đến ngày 8/8/2018, mực nước cao nhất tại Tân Châu ở mức 3,35 m, tại Châu Đốc ở mức 2,75 m; đến ngày 13/08, lũ khả năng đạt đỉnh đầu mùa với mực nước tại Tân Châu là 3,7 m, cao hơn báo động 1 là 0,2 m, tại Châu Đốc là 3,1 m, cao hơn báo động 1 là 0,1 m. Đỉnh lũ chính vụ khả năng ở mức báo động 2 và trên báo động 2, thời gian xuất hiện vào khoảng nửa đầu tháng 10/2018. Diễn biến lũ còn nhiều bất thường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.

Để bảo vệ sản xuất thủy sản, đề phòng thiệt hại do ngập lụt, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo đến các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo lũ sông Cửu Long do các cơ quan chuyên ngành và thông tin dự báo ngập lũ nội đồng do các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp để thực hiện các giải pháp ứng phó với lũ đầu vụ và bố trí sản xuất, sinh hoạt thích ứng với lũ chính vụ.

(Đính kèm thông báo chi tiết)

Chi cục Thủy sản thông báo đến các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Thông báo về việc thực hiện các giải pháp ứng phó với ngập lụt, úng nội đồng do ảnh hưởng của lũ sông Cửu Long, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *