TÌNH HÌNH GIÁ MỘT SỐ LOÀI CÁ GIỐNG TRONG THÁNG 02/2023

Qua khảo sát các cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống, trên địa bàn Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ, giá một số loài cá giống trong tháng 02 năm 2023 được ghi nhận qua bảng sau:

STT

TÊN CÁ GIỐNG

KÍCH CỠ

ĐƠN GIÁ

CÙNG KỲ NĂM 2022

01

Cá trê vàng lai

120 con/ kg

60.000 đ/kg

55.000 đ/kg

02

Trê vàng

100 con/ kg

90.000 đ/kg

100.000 đ/kg

03

Tai tượng

Lồng 14

1.600đ/ con

1.500đ/ con

04

Cá hường

150 con/ kg

65.000 đ/kg

60.000 đ/kg

05

Cá điêu hồng

150 con/ kg

65.000 đ/kg

40.000 đ/kg

06

Cá rô phi

150 con/ kg

65.000 đ/kg

50.000 đ/kg

07

Vồ đém

Lồng 18

800đ/ con

750đ/ con

08

Cá sặc rằn

100 con/ kg

100.000 đ/kg

100.000 đ/kg

09

Cá lóc

Lồng 10

2.500đ/ con

 

10

Cá trắm

80 con/ kg

75.000 đ/kg

70.000 đ/kg

11

Cá chép

150 con/ kg

75.000 đ/kg

65.000 đ/kg

13

Cá chim

Lồng 14

250đ/ con

300đ/ con

14

Cá tra

30 con/ kg

40.000 đ/kg

30.000 đ/kg

15

Lươn

500 con/ kg

4.000đ/ con

5.000đ/ con

Nhìn chung giá cá giống các loại ở một số cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống trên địa bàn Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ hiện tại có tăng trung bình từ 5.000 – 10.000 đ/kg so với cùng kỳ năm 2022

Tình hình tiêu thụ ghi nhận tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống, trên địa bàn Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ, rất ít khách đến mua. Do giá thức ăn, thuốc phòng trị bệnh, nhiên liệu, công lao động đều tăng khá cao, nhưng giá cá thương phẩm không tăng so với cùng kỳ. Nên người nuôi còn phân vâng lo lắng chưa dám đầu tư để nuôi,và chưa vào vụ nuôi.

Đồng thời tình hình thời tiết, môi trường năm nay không thuận lợi cho sản xuất- nuôi dưỡng, nên đa số cơ sở sản xuất, ương nuôi không có lãi.

NGUYỄN NGỌC GIÀU – LTTS Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                       

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *