ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN QUY PHẠM THỰC HÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỐT (VietGAP) NĂM 2019

        Thực hiện kế hoạch số 856/KH-SNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ áp dụng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019. Từ ngày 19/6/2019 đến ngày 01/7/2019 Liên trạm Thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh phối hợp với phòng Nuôi trồng Thủy sản Chi cục thủy sản thành phố Cần Thơ hướng dẫn Đoàn chuyên gia đánh giá VietGAP của công ty NHO đã tiến hành đánh giá 18 hộ nuôi cá tra thâm canh trên địa bàn 02 quận, huyện Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh. Kết quả đánh giá 18 hộ nuôi đạt điều kiện để cấp giấy chứng nhận quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP).

        Đây cũng nền tảng ban đầu thực hiện chính sách hỗ trợ các nông, ngư dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ áp dụng quy phạm thực hành sản xuất tốt trong nông nghiệp nói chung và sản xuất thủy sản nói riêng, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn thực phẩm đáp ứng  yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Góp phần thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt là nghề nuôi cá tra xuất khẩu.

Nguồn: Liên Trạm Thủy Sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *