Posts Tagged ‘Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản’

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 9 năm 2017

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 31/08/2017 trên sông có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số đã giảm và an toàn cho nuôi thủy sản tại cả 4 thủy vực

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 08 năm 2017 (lần 01)

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 04/08/2017 trên sông có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp. tổng số tại thủy vực

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 07 (lần 02) năm 2017

Kết quả quan trắc môi trường các chỉ tiêu: oxy hòa tan, pH, nhiệt độ, COD, PO43-, NO2-, NH4+, S2-, TSS trên sông Hậu thuộc phường Tân Lộc – Quận Thốt Nốt, sông phường Thới Long – Quận Ô Môn, sông Cái Sắn

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 04 năm 2017 (lần 01)

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn trung ương, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều và đạt mức cao nhất vào cuối tuần, mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 03 năm 2017 (lần 02)

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản lần 02 tháng 3