Posts Tagged ‘kỹ thuật nuôi Lươn trên bể lót bạt’

Kỹ thuật nuôi Lươn trên bể lót bạt

Mô hình nuôi thủy sản trong bể lót bạt đang được áo dụng phổ biến ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long hiện nay, đặc biệt trên