Posts Tagged ‘Công tác chuẩn bị thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản’

Công tác chuẩn bị thả cá tái tạo Nguồn lợi Thủy sản nhân ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (01/4)

Hằng năm, nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4) Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đều thực hiện công tác thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố. Để công tác thả cá được tổ chức thành công thì những công tác

Công tác chuẩn bị tổ chức lễ phát động phong trào thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (01/4)

Thực hiện Kế hoạch Số: 190 /KH-SNNPTNT ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân ngày Truyền thống nghề cá Việt Nam (ngày 01 tháng 4) năm 2017 trên địa bàn