Posts Tagged ‘Hội thảo giới thiệu sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản’

Hội thảo giới thiệu sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản

Ngày 10/4/2018, Công ty TNHH thương mại Thu Thủy tổ chức hội thảo giới thiệu một số sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản của Bayer Việt Nam tại cửa hàng Kim Danh, ấp Vĩnh Tiến, TT. Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ. Tham gia buổi hội thảo có đại diện Chi cục […]

Hội thảo giới thiệu sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản

Ngày 13/5/2017, Công ty TNHH thương mại Thu Thủy tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản tại đại lý phân phối (Công ty TNHH MTV Hiểu Lam), số 393 Tú Xương, phường An Bình, quận Ninh Kiều, với sự tham gia của đại diện 30