Posts Tagged ‘kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản’

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản

Ngày 31/5/2018, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ phối hợp Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác thủy sản trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Ô Môn, quận Thốt Nốt. Qua kiểm tra 6 phương tiện khai thác […]

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ Thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản

Thực hiện Chỉ thị số 09/2016/CT-UBND ngày 02/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên các tuyến sông giáp ranh với tỉnh Vĩnh Long, Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an thành phố Cần Thơ