Archive for the ‘Chi cục Thủy sản Cần Thơ’ Category

Mô hình khuyến ngư năm 2017 tại xã Thạnh Mỹ

Thực hiện kế hoạch khuyến ngư địa phương năm 2017. Ngày 01/11/2017, Chi cục Thủy sản Thành Phố Cần Thơ thực hiện kiểm tra thường xuyên 02 mô hình

Khóa tập huấn kỹ năng giao tiếp và tiếp nhận hồ sơ

Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và Đào tạo Trí Việt phối hợp tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng giao tiếp

Đẩy mạnh tuyên truyền nuôi thủy sản an toàn thực phẩm

Nhằm chuẩn bị cho nhu cầu tiêu thụ thủy sản dịp cuối năm và đặc biệt trong thời điểm tết cổ truyền của dân tộc, Liên Trạm thủy sản Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ đã đẩy mạnh công tác

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tăng cường thanh tra hoạt động nuôi trồng thủy sản

Thực hiện năm cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm 2017, Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Phong Điền

Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản ( gọi tắt là BCĐ 01) huyện Phong Điền từ đầu năm đến nay đã chỉ đạo BCĐ 01 các xã, thị trấn thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật thủy sản, Chỉ thị số […]

Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm trong lĩnh vực thủy sản

Thực hiện Kế hoạch “Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017’’ Chi cục Thủy sản TP.Cần Thơ đã tiến hành tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản cho các […]

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ hướng dẫn đoàn chuyên gia Nhật Bản làm việc tại địa phương

Vừa qua, Chi cục Thủy sản đã cử 01 cán bộ hướng dẫn đoàn chuyên gia Nhật Bản đến làm việc tại khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu về

Tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản an toàn thực phẩm thực hiện chương trình khuyến ngư địa phương năm 2017

Thực hiện Kế hoạch của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về việc tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản, Liên trạm Thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh phối hợp với phòng Nuôi trồng Thủy sản