Archive for the ‘Văn Bản Pháp Quy’ Category

Nghị định 64/2018/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp […]

Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản vừa ban hành Quyết định số 5588/QĐ-BNN-TCTS về việc Phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản. Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn […]

Sửa đổi, bổ sung vi phạm về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi

Ngày 05/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm

Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về việc Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản với nội dung: Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh, sử dụng, khảo nghiệm, chứng nhận,

Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Thú Y vừa ban hành Quyết định số 1038/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “sản phẩm thủy sản-Cá tra phi lê đông lạnh “02-27:2017/BNNPTNT”

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “sản phẩm thủy sản-Cá tra phi lê

Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngày 16 tháng 3 năm 2017 Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg về việc quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016

Ngày 08 tháng 03 năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ có Công văn số 386/SNN&PTNT-VP về việc triển khai thực hiện Quyết định số 350/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các Chi cục