Archive for the ‘Thông báo’ Category

Bảng giá dịch vụ chẩn đoán bệnh trong nuôi trồng thủy sản

– Căn cứ Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; – Căn cứ Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính

Kết quả xét tuyển viên chức đợt I năm 2017

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-CCTS ngày 27 tháng 4 năm 2017 thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt I năm 2017

Kết quả nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức

Trong thời gian từ ngày 27 tháng 03 đến ngày 27 tháng 4 năm 2017 theo Thông báo số 181/TB-CCTS ngày 27 tháng 03 năm 2017 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp đợt 1 năm 2017, Chi cục Thủy sản đã nhận

Thông báo tuyển viên chức sự nghiệp đợt 1 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-SNN&PTNT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp

Thông báo địa chỉ mới Chi cục Thủy sản Cần Thơ

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ xin thông báo đến Quý cơ quan, Tổ chức, cá nhân,… về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Chi cục. – Kể từ ngày 15 tháng

Thông báo thời gian nghỉ Tết âm lịch 2016

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10/2015, Chính phủ nhất trí với phương án của Bộ LĐTB&XH về việc nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân 2016.

Tuyển dụng Tiến sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản

Căn cứ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ,

Thông báo khảo sát nhu cầu đào tạo thạc sỹ thủy sản cho người đi làm

– Trân trọng đề nghị tất các các anh chị em quan tâm cho biết ý kiến bằng cách chọn và điền vào các thông tin dưới đây để làm cơ sở cho Khoa Thủy sản xúc tiến chương trình này.