CHI CỤC THỦY SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

        Ngày 31/5/2024, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Thủy sản quí 2/2024, tại Hội trường Chi cục Thủy sản cho công chức, viên chức và người lao động đơn vị với 21 lượt người dự;

        Nội dung triển khai các văn bản quy phạm pháp luật gồm 02 Nghi định:

       – Nghị định số 37/2024/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

      – Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

         Thông qua buổi triển khai, trao đổi các nội dung văn bản trên sẽ giúp cho công chức, viên chức và người lao động Chi cục  Thủy sản thực hiện một cách thống nhất và đúng quy định.

Dương Hữu Phúc – BP TTPC

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *