Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 08 năm 2017 (lần 01)

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 04/08/2017 trên sông có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp. tổng số tại thủy vực Bến Đò Số 1 – Vĩnh Thạnh là 320 CFU/ml, Trạm giao thông đường thủy – Ô Môn là 435 CFU/ml. Trong đó, cần lưu ý 2 thủy vực: Bến Đò Thuận Hưng – Thốt Nốt là 4.380 CFU/ml, Bến Phà Trà Uối – Thốt Nốt 696.000 CFU/ml cao hơn 103 CFU/ml.

(Đính kèm thông báo chi tiết)

Trên đây là Thông báo của Chi cục Thủy sản Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 01 tháng 08 năm 2017 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2017

Chi cục Trưởng

đã kí

Trần Thành Hải

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 08 năm 2017 lần 1, Nguồn: Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *