TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ, HTX NUÔI CÁ TRA THAM GIA HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

       Ngày 20 tháng 3 năm 2024 Trung Tâm Doanh Nghiệp Hội Nhập và Phát Triển (Trung tâm IDE) phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông cùng Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng cho các tổ chức có cá Tra và quả Vải tham gia hệ thống TXNG của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH và CN Cần Thơ.

Hình: Tập huấn “Hướng dẫn sử dụng cho các tổ chức có cá Tra và quả Vải tham gia hệ thống TXNG của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”

        Đến tham dự Hội thảo có ông Phạm Trường Yên, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT thành phố Cần Thơ và Bà Phạm Thị Lý-Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển cùng các đơn vị doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất cá Tra trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

        Tại buổi tập huấn đã hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc nông lâm sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, truy vết sản phẩm đến được từng khâu trong toàn chuỗi cung ứng bao gồm các khâu từ sản xuất giống, nuôi trồng/ khai thác thương phẩm, thu hoạch, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho hai đối tượng cá Tra và quả Vải.

        Mặt khác, truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi, nhận diện một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến, phân phối. Nhằm khẳng định sự minh bạch trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, xây dựng phát triển uy tín thương hiệu, từ đó tăng khả năng cạnh tranh, tin tưởng; đáp ứng yêu cầu của thị trường và cơ quan nhà nước; quản lý kiểm soát hoạt động sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng nhằm phát hiện các công đoạn lãng phí, phát sinh rủi ro mất ATTP; truy xuất nguồn gốc là yêu cầu bắt buộc đối với nông sản xuất khẩu.

        Buổi tập huấn góp phần giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp kiểm tra được thông tin về nguồn gốc, chất lượng, an toàn thực phẩm nhanh gọn và hiệu quả, chủ động truy xuất, thao tác đơn giản, trả lời tức thì, miễn phí./.

Lê Ngọc Phương Đào – BP NTTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *