TẬP HUẤN ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NỀN TẢNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN (SPP) THÀNH PHỐ CẦN THƠ

        Vừa qua, Ban Quản lý dự án ODA đã tổ chức đào tạo tập huấn đợt 1 về gói thầu CT3-PG-3.4: Thu thập và mua sắm dữ liệu, xây dựng dữ liệu dùng chung cho thành phố Cần Thơ thuộc dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị từ ngày 15/4/2024-17/4/2024 và ngày 19/4/2024 tại Hội trường Nhà hàng khách sạn Vạn Phát Riverside.

       Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC là nhà thầu đã thực hiện chuyển giao công nghệ xây dựng nền tảng quy hoạch không gian (SPP) thành phố Cần Thơ đợt 1 cho 12 Sở, 9 quận huyện, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ 2, Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt, Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ.

       Qua quá trình đào tạo tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về phần mềm ArcGIS Pro, phần mềm ArcGIS. Biết được giao diện cơ bản của phần mềm và làm quen được với các công cụ thông dụng trong phần mềm. Từ đó làm nền tảng cơ bản để thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho thành phố Cần Thơ.

Hồ Minh Kha – Bộ phận Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *