HỘI THẢO “NUÔI THỦY SẢN TRONG HỆ THỐNG SÔNG TRONG AO (IPRS): CHIA SẺ KINH NGHIỆM THỰC TẾ”

        Sáng ngày 22/04/2024, Trường Đại học Cần Thơ kết hợp với Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ (USSEC) tổ chức hội thảo với chủ đề “Nuôi Thủy sản trong Hệ thống Sông trong ao (IPRS): chia sẻ kinh nghiệm thực tế” tại khách sạn TTC Cần Thơ với sự tham gia của khoảng 60 đại biểu đến từ các Chi cục Thủy sản, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm Giống thủy sản và Hộ dân ương nuôi cá nước ngọt.

Hình: Hội thảo “Nuôi Thủy sản trong Hệ thống Sông trong ao (IPRS): chia sẻ kinh nghiệm thực tế”tại khách sạn TTC Cần Thơ

        Ông Bùi Văn Cảnh – Chuyên viên kỹ thuật thủy sản USSEC cho biết nuôi trồng thủy sản đang phát triển trên toàn cầu và có những dấu hiệu tốt cho thấy nó sẽ phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Á. Đậu nành là một phần quan trọng của tổ chức thức ăn nuôi trồng thủy sản, đậu nành Hoa Kỳ là một phần quan trọng của thức ăn nuôi trồng thủy sản chất lượng và hướng tới sự bền vững. Ngành công nghiệp đậu nành Hoa Kỳ đã có cam kết lâu dài đối với tính bền vững và nuôi trồng thủy sản ở Đông Nam Á và toàn cầu.

      Khái niệm sông trong ao (IPRS) được giải thích là cách tiếp cận về nuôi trồng thủy sản trong ao tiên tiến, trong đó kết hợp giữa quản lý, tạo lợi nhuận cá nuôi trong một phần nhỏ của ao với năng lực sản xuất của một hệ thống nước chảy. IPRS tạo ra dòng chảy “sông trong ao” và làm cho nước khuấy trộn, tạo dòng chảy giống như hệ thống chảy của sông. Dòng chảy này làm tăng đáng kể tiềm năng sản xuất của ao.

Buổi hội thảo nhằm chia sẻ công nghệ nuôi trồng thủy sản tiên tiến trên thế giới đến với các đại biểu tham gia, phổ biến tới người nuôi nhằm tăng sản lượng và chất lượng thủy sản một cách hiệu quả, bền vững.

Lê Ngọc Phương Đào – BP NTTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *