TẬP HUẤN “TCVN 13528-1:2022 THỰC HÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỐT (VIETGAP) – PHẦN 1: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG AO”

         Ngày 11/4/2024, tại thành phố Vị Thanh, Hậu Giang, Cục Thủy sản đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về TCVN 13528-1:2022 Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt – Phần 1: Nuôi trồng thủy sản trong ao trong khuôn khổ Chương trình ứng dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản năm 2024, với sự tham gia khoảng hơn 50 đại biểu đại diện cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản và đại diện cơ sở nuôi trồng thủy sản tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

         Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm đạt mục tiêu tăng 10-15%/năm diện tích nuôi trồng thủy sản được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) hoặc tương đương tại Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 1384/QĐ-BNN-QLCL) và Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 14/7/2023).

         Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) là thực hành các biện pháp nhằm đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm, sức khỏe thủy sản nuôi và giảm thiểu dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái, đảm bảo an toàn cho người lao động.

         Buổi tập huấn đã giúp đại biểu tham dự biết thêm về các tiêu chí thực hiện của thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP); các quy định về chứng nhận sản phẩm và được hướng dẫn ghi chép nhật ký, hồ sơ lưu./.

        Lê Ngọc Phương Đào – BP NTTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *