HỘI THẢO HACKATHON TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

          Ngày 06/04/2024, tại hội trường Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông – Trường Đại học Cần Thơ diễn ra Hội thảo Dự án Hackathon “Ứng dụng ICT trong Nông nghiệp và thủy sản”. Dự án nhằm đánh tiến hành đánh giá nhu cầu của HTX/công ty tư nhân trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và nâng cao năng lực của nông dân để sản xuất cà cung cấp nông sản an toàn, bền vững và sinh thái ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

             Hình: Hội thảo Dự án Hackathon “Ứng dụng ICT trong Nông    nghiệp và Thủy sản”

       Buổi hội thảo có sự tham dự hiệu trưởng Trường CNTT – TT thầy Nguyễn Hữu Hòa, thầy cô có chuyên ngành về Công nghệ thông tin, nông nghiệp, thủy sản và các sinh viên trường CNTT – TT, đang thực hiện nghiên cứu theo nhu cầu của các HTX/công ty. Ngoài ra, có sự tham dự của ông Ths. Lâm Phúc Nhân – Trưởng phòng thí nghiệm – Chi cục Thủy sản Cần Thơ.

         Phát biểu tại buổi hội thảo thầy Lê Văn Vàng hiệu trưởng trường Nông Nghiệp “nông nghiệp thông minh” hay “nông nghiệp điện tử” – đang trở thành xu thế mới, cải thiện đáng kinh ngạc nền nông nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới. Hình ảnh nhà nông vất vả và lạc hậu đang trở thành lỗi thời, thay vào đó là những nông dân ứng dụng thuần thục công nghệ và kỹ thuật hiện đại vào thương mại, sản xuất. Bên cạnh đó, ông Lâm Phúc Nhân – Trưởng phòng thí nghiệm – Chi cục thủy sản Cần Thơ đã có những chia sẻ thực tế về các vấn đề về công tác quản lý và giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản bằng thiết bị quan trắc tự động đã đem lại hiệu quả tích cực giúp người nuôi quản lý, lên kế hoạch chăm sóc quản lý kịp thời và xây dựng kế hoạch sản xuất trong mùa vụ tiếp theo.

        Hội thảo Dự án Hackathon “Ứng dụng ICT trong Nông nghiệp và thủy sản” với việc ứng dụng công nghệ số những lợi ích chính mà ICT mang lại cho nông nghiệp là tăng cường thông tin, nâng cao năng suất, cải thiện năng lực quản lý, tạo nên một nền nông nghiệp “tươi mới” hơn nhờ thu hút lao động trẻ giúp thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp bền vững và hiện đại.

        Qua buổi hội thảo đã cung cấp cho các sinh viên trường CNTT –TT, đang thực hiện nghiên cứu theo nhu cầu của các HTX/công ty thông tin hữu ích về nông nghiệp và thủy sản, giúp các em có thể trải nghiệm, định hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nông nghiệp và thủy sản, khuyến khích và nuôi dưỡng tư duy đổi mới và giải quyết vấn đề sáng tạo trong sinh viên Đại học Cần Thơ.

 Nguyễn Thị Như Ý – PTN Chi cục Thủy sản Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *