Hỗ trợ mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế XTTM, giới thiệu quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Italia

          Mục tiêu: Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường tại I-ta-li-a sau thời gian bị cản trở do ảnh hưởng Dịch Covid-19; Quảng bá giới thiệu sản phảm thủ công mỹ nghệ, thương hiệu doanh nghiệp, làng nghề, truyền thống; Giới thiệu cho bạn bè I-ta-li-a, bạn bè quốc tê những sản phẩm tinh xảo của nghệ nhân Việt Nam, giới thiệu nền văn hóa của Việt Nam, nét đẹp truyền thống văn hóa và tâm hồn Việt Nam; Tăng cường quản bá, kết nối thông tin, trao đổi cơ hội hợp tác giữa các nhà nhập khẩu I-ta-li-a nói riêng, EU nói chung với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phòng Thí Ngiệm-CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *