Posts Tagged ‘an giang nuôi tôm càng xanh ứng dụng công nghệ cao’

An Giang nuôi tôm càng xanh ứng dụng công nghệ cao

(TSVN) – Mới đây, Trung tâm Giống thủy sản An Giang đã tổ chức Hội thảo sơ kết gói hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, thị trường tôm càng xanh giai đoạn 2015 – 2016; giới thiệu mô hình nuôi