Posts Tagged ‘Biện pháp kỹ thuật để hạn chế bệnh cá trong giai đoạn chuyển mùa’

Biện pháp kỹ thuật để hạn chế bệnh cá trong giai đoạn chuyển mùa

Ở Cần Thơ, nghề nuôi Thủy sản phát triển mạnh ở các quận, huyện ngoại thành với các đối tượng có giá trị kinh tế cao như: cá tra, cá điêu hồng, tôm càng xanh…. đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế rất đáng kể. Song, thâm canh hóa trong nghề nuôi thì […]