Posts Tagged ‘Chuẩn bị thành lập Hội Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản’

Chuẩn bị thành lập Hội Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám đã chủ trì một cuộc họp nhằm chuẩn bị thành lập Hội bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Theo đó, Ban vận động thành lập Hội đã được thông qua với 15 đại biểu. Những năm gần […]