Posts Tagged ‘doanh nghiệp đồng tháp nuôi tôm hùm nước ngọt’

Cần làm rõ doanh nghiệp tại Đồng Tháp nuôi tôm hùm nước ngọt

Nhiều chuyên gia thủy sản ở Đại học Cần Thơ chỉ biết loài tôm hùm đỏ này qua sách vở, chưa ai nghiên cứu kỹ. Thực ra, chúng là loài tôm gì?