Posts Tagged ‘Kỉ niệm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 01/04 hằng năm’

Kỉ niệm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 01/04 hằng năm

Hưởng ứng hoạt động thả cá về tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 01/4. Từ ngày 12 và 16/3/2018 Liên Trạm Thủy Sản Thốt Nốt Vĩnh Thạnh gửi thư ngỏ đến các cửa hàng thức ăn thủy sản, cơ sở sản xuất giống, các […]