Posts Tagged ‘kỹ thuật nuôi cá kèo thương phẩm’

Kỹ thuật nuôi cá Kèo thương phẩm

Hiện cá kèo chưa sinh sản nhân tạo được, nguồn giống được khai thác chủ yếu là đánh bắt tự nhiên, số lượng và chất lượng không ổn định. I. Giới thiệu – Cá kèo có hình dạng thon dài, tăng trưởng tương đối nhanh, khi chưa đến giai đoạn