Posts Tagged ‘Tình hình nuôi cá tra của thành phố Cần Thơ’

Tình hình nuôi cá tra của thành phố Cần Thơ đến đầu tháng 5 năm 2017

Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ đã xuống giống với diện tích 2.202 ha, bằng 83,09% so với cùng kỳ (2.650 ha), đạt 20,97% so với kế hoạch năm (10.500 ha). Trong đó, diện tích nuôi cá tra