Archive for the ‘Môi Trường’ Category

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 03 năm 2017 (lần 02)

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản lần 02 tháng 3

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 03 năm 2017 (lần 01)

Quan trắc môi trường nuôi thủy sản giúp đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá sự tác động của nghề nuôi cá tra đến môi trường

Kỹ thuật gây màu nước trong ao nuôi tôm theo hướng VietGAP

– Theo báo cáo của Cục Thú Y, 9 tháng đầu năm 2015 cả nước có 44.781 ha nuôi tôm nước lợ bị dịch bệnh và thiệt hại trên diện tích thả nuôi 648.568 ha, cao hơn so với

Kiểm soát mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng cá Tra

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản đã tổ chức khóa tập huấn về “Hướng dẫn cơ sở nuôi cá tra về

Kinh nghiệm xử lý nước trong ao nuôi

Trong nuôi tôm, cá thâm canh, Zeolite được sử dụng để làm giảm amonia trong môi trường. Tuy nhiên hiệu quả của Zeolite còn nhiều biến động trong các môi trường sinh thái khác nhau.

Cách quản lý Hydrogen Sulfide ao nuôi

Hydrogen sulfide, có thể hình thành ở đất trầm tích đáy ao, gây độc cho động vật thủy sản bởi vì nó cản trở quá trình tái oxy hóa của cytochrome a3 trong quá trình hô hấp.

Quản lý độ Kiềm và độ Cứng của nước ao nuôi

1. Độ Kiềm – Độ Kiềm là khả năng đệm pH của nước. Lượng bazơ hiện diện trong nước là tổng độ Kiềm. Các ba zơ phổ biến trong ao nuôi thủy sản là Carbonate, Bicarbonate, Hydroxyte, Photphates và Berates.