Tagged: Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam đến tham quan và học tập kinh nghiệm mô hình nuôi thủy sản ở Cần Thơ