Tagged: Công đoàn chi cục Thủy sản tổ chức sinh nhật quý III năm 2018 và trung thu cho con em công chức