Posts Tagged ‘Hội chợ Nông sản sạch và an toàn năm 2017 tại thành phố Cần Thơ’

Hội chợ Nông sản sạch và an toàn năm 2017 tại thành phố Cần Thơ

Trong khuôn khổ hoạt động Năm APEC 2017, tuần lễ An ninh lương thực và Đối thoại chính sách cấp cao về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững