Tagged: Hội thảo giới thiệu sản phẩm hỗ trợ nâng cao tỷ lệ sống trong ương dưỡng cá tra giống