Posts Tagged ‘Tập huấn kỹ thuật nuôi lươn giống nhân tạo – hệ thống tuần hoàn’

Tập huấn kỹ thuật nuôi lươn giống nhân tạo – hệ thống tuần hoàn

Ngày 16/5/2017 Chi cục Thủy Sản TP. Cần Thơ đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi lươn giống nhân tạo – hệ thống tuần hoàn cho các tổ chức, cá nhân nuôi thủy sản