THẢ CÁ PHÓNG SINH, BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

        Căn cứ Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ  ngày 27 tháng 3 năm 2018 về lĩnh vực thả giống phóng sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Cần Thơ , Chi cục Thủy sản phối hợp với  Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phóng sinh cá vào sáng ngày 24/8/2019 (Nhằn ngày 24/7/2019  ÂL) ra Sông Hậu nhánh Cồn Khương, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ.

 

        Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ hướng dẫn về mặt chuyên môn (chọn giống thủy sản đảm bảo chất lượng, chủng loại giống, địa điểm thả giống phù hợp, kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước trước khi thả giống…); Phối hợp với Giao thông đường thủy bảo vệ tuần tra tại khu vực làm lễ thả cá phóng sinh để tránh sự đánh bắt của người dân xung quanh. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Cần Thơ dưới sự đóng góp của Quý phật tử đã thả 3 tấn cá các loại ra sông.

        Đây là một hoạt động thiết thực được thành phố Cần Thơ duy trì và mở rộng quy mô nhằm góp phần tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong các thủy vực tự nhiên, hướng đến việc phát triển khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách bền vững.

PHÒNG KHAI THÁC VÀ PTNLTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *