TÌNH HÌNH GIÁ MỘT SỐ LOÀI CÁ GIỐNG TRONG THÁNG 6/2019

Qua khảo sát các cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống, trên địa bàn Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ, giá một số loài cá giống trong tháng 6 năm 2019 như sau:

STT TÊN CÁ GIỐNG KÍCH CỠ GIÁ TIỀN CÙNG KỲ NĂM 2018
01 Cá trê vàng lai 120 con/ kg 55.000 đ/kg 55.000 đ/kg
02 Trê vàng 100 con/ kg 95.000 đ/kg 100.000 đ/kg
03 Tai tượng Lồng 14 1.500đ/ con 1.200đ/ con
04 Cá hường 150 con/ kg 60.000 đ/kg 55.000 đ/kg
05 Cá điêu hồng 150 con/ kg 50.000 đ/kg 50.000 đ/kg
06 Cá rô phi 150 con/ kg 50.000 đ/kg 40.000 đ/kg
07 Cá rô 150 con/ kg 70.000 đ/kg 60.000 đ/kg
08 Cá sặc rằn 150 con/ kg 110.000 đ/kg 80.000 đ/kg
09 Cá lóc Lồng 8 750đ/ con 600đ/ con
10 Cá trắm 80 con/ kg 50.000 đ/kg 60.000 đ/kg
11 Cá chép 150 con/ kg 65.000 đ/kg 50.000 đ/kg
12 Thát lát Lồng 14 2.500đ/ con 2.200đ/ con
13 Cá chim Lồng 12 350đ/ con
14 Mè hoa 100 con/ kg 60.000 đ/kg 55.000 đ/kg
15 Mè trắng 100 con/ kg 55.000 đ/kg 50.000 đ/kg

Nhìn chung giá cá giống các loại ở một số cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống trên địa bàn Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ hiện tại đều tang 5.000 – 10.000 đ/kg, so với giá cá cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân do:

  • Diện tích ao ương đối tượng khác chuyển sang ương cá tra giống;
  • Tỉ lệ hao hụt cao.

Mặc dù giá cá tăng như tình hình tiêu thụ ghi nhận tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống, trên địa bàn Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ, khá trầm lắng do diện tích nuôi cá ruộng mới vào đầu vụ thả nuôi.

              NGUYỄN NGỌC GIÀU                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                          

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *